Moj račun
Košarica

Pravno obvestilo

Če ni navedeno drugače, so pravice do vseh vsebin na tej spletni strani v lasti M.B. Dolinar d.o.o. ali avtorjev izdelkov.

Vse avtorske pravice, blagovne znamke in imena so zaščitene. V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin, ki so objavljene na www.d94.si, se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila. Znamke, ki se pojavljajo na spletnih straneh, so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je M.B. Dolinar d.o.o. ali tretja oseba. Kakršnakoli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Vsi znaki, vključno z znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava. Vsako kopiranje, razmnoževanje, javno objavljanje ali predvajanje brez predhodnega pisnega dovoljenja M.B. Dolinar d.o.o. je prepovedano, razen kadar gre izključno za osebno rabo in nekomercialne ali izobraževalne namene, kjer pa morate ohraniti vsa opozorila o avtorskih pravicah.

Vsebina na tej spletni strani je informativne narave in je namenjena predvsem informiranju obiskovalcev spletne strain o ponudbi Galerije D’94. M.B. Dolinar d.o.o. tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost, celovitost, primernost ali dostopnost podatkov, objavljenih na straneh www.d94.si.

Vse cene vključujejo 22% DDV. Cene so informativnega značaja in si pridružujemo pravico do spremembe le-teh. V primeru, da se cena izdelka spremeni, bo M.B. Dolinar d.o.o. kupcu omogočil odstop od nakupa.

E-Novice

Pošlji